Đội ngũ chuyên gia

  28/08/2015

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh - Nơi công tác

1

Khương Tất Thành

Kiểm toán viên;

Thẩm định viên về giá

Giám đốc - PNT Audit

2

Đỗ Đức Tuấn

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Giám đốc PNT Audit - CN Hà Nội

3

Phạm Công Minh

Kiểm toán viên;

Thẩm định viên về giá

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA

4

Vũ Thị Anh Hoài

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Giám đốc PNT Audit - CN Miền Bắc

5

Nguyễn Ngọc Dũng

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kiểm toán 1- PNT Audit

6

Đặng Hải Hà

Kiểm toán viên

Phó phòng Kiểm toán 3 - PNT Audit

7

Vũ Minh Đức

Kiểm toán viên

Phó giám đốc PNT Audit - CN Hà Nội

8

Nguyễn Thị Mỹ

Kiêm toán viên;

 Tiến sĩ

Giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

9

Đỗ Dương Hùng

Cử nhân kinh tế

Giám đốc Công ty CP Đấu giá Việt Á

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Tiến sĩ Luật Giảng viên bộ môn Luật tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

11

Đỗ Thanh Hà

Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng Trưởng phòng kiểm toán 3 - PNT Audit

12

Phan Quý Chung

Kiểm toán viên Trưởng phòng kiểm toán 2 - PNT Audit

13

Hoàng Văn Phong

Kiểm toán viên

Trưởng nhóm kiểm toán - Phòng kiểm toán 1 - PNT Audit

Bình luận