Đội ngũ chuyên gia

  28/08/2015

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh - Nơi công tác

1

Khương Tất Thành

Kiểm toán viên; Thẩm định viên về giá

Giám đốc - PNT Audit

2

Nguyễn Ngọc Dũng

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kiểm toán 1- PNT Audit

3

Đặng Hải Hà

Kiểm toán viên

Phó phòng Kiểm toán 3 - PNT Audit

4

Nguyễn Thị Mỹ

Kiểm toán viên; Tiến sĩ

Giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

5

Đỗ Dương Hùng

Cử nhân kinh tế

Giám đốc Công ty CP Đấu giá Việt Á

6

Nguyễn Thị Thu Hương

Tiến sĩ Luật

Giảng viên bộ môn Luật tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

7

Đỗ Thanh Hà

Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng

Trưởng phòng kiểm toán 3 - PNT Audit

8

Phan Quý Chung

Kiểm toán viên

Trưởng phòng kiểm toán 2 - PNT Audit

Bình luận