Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo

  28/08/2015

Chúng tôi có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế và nhân sự. Việc tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán là thế mạnh của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp tới khách hàng những ứng viên chuyên nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước, đã được kiểm tra chuyên môn và đánh giá năng lực một cách kỹ lưỡng theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ đào tạo và tuyển dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bình luận