Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015

  06/01/2016

Ngày 09 tháng 09 năm 2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Link tải văn bản

Bình luận