Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT
  • Website: www.pnt.com.vn Email: pnt@pnt.com.vn
  • Trụ sở: A28 Lô 3 - Khu Đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
  • Tel:(024) 3640 3642 Fax: (024) 3640 3643

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi
Phòng Tổng Hợp:
Lê Hoàng Long
Tel: 0977.96.97.98
Mail: long_lh@pnt.com.vn

Phòng Kiểm toán 1:
Nguyễn Ngọc Dũng
Tel: 0936.202.669
Mail: dung_nn@pnt.com.vn

Phòng Kiểm toán 2:
Phan Quý Chung
Tel: 0965.057.986
Mail: chung_pq@pnt.com.vn


Phòng Kiểm toán 3:
Đỗ Thanh Hà
Tel: 0986.986.625
Mail: ha_dt@pnt.com.vn

Phòng Thẩm định giá:
Nguyễn Thế Anh
Tel: 0906.06.07.07
Mail: theanh@pnt.com.vn