Khách hàng

  01/09/2015

PNT Audit đã và đang phục vụ hơn 500 khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Thành quả đạt được xuất phát từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể PNT Audit, nhất là xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng qua các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện. PNT Audit hiểu rằng để có thể đảm bảo chất lượng các dịch vụ đòi hỏi mọi thành viên phải liên tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển vững chắc năng lực chuyên môn.

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu của của PNT trong những năm qua

KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA PNT

Bình luận