Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

  12/12/2016

LĐLĐ Quận Hoàng Mai : Tổ chức hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT theo quy định Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí : Nguyễn Tuấn Anh – UVTV, Bí thư Phường Định Công, đồng chí: Nguyễn Công Âu – Chủ tịch LĐLĐ Quận Hoàng Mai cùng toàn thể 17 nhân viên Công ty có mặt đầy đủ.

Được biết Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là: hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và thẩm định giá được thành lập từ ngày 11/01/2007 nhưng đến nay vẫn chưa có tổ chức công đoàn, nhận được  thông tin trên, LĐLĐ Quận đã tích cực tiếp cận, tuyên truyền về vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng thời thông báo với doanh nghiệp về quá trình tuyên truyền cũng như thành lập ban vận động phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp, kết quả đã có 17 nhân viên tại Công ty tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Trên cơ sở đó, ngày 10/12/2016 đã tiến hành hội nghị thành lập CĐCS,  tại hội nghị đại diện Ban vận động đã báo cáo quá trình vận động người lao động vào công đoàn và thành lập CĐCS, tuyên bố thành lập CĐCS và danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn và tiến hành Bầu ban chấp hành CĐCS theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chúc mừng 17 nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT đã chính thức  gia nhập tổ chức Công đoàn, ban chấp hành công đoàn cần hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhằm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ và 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng nội quy, quy chế, phương án kinh doanh; xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...xây dựng tổ chức công đoàn thực sự trở thành nơi đoàn viên, người lao động tin tưởng có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình và trở thành người bạn đồng hành cùng người lao động, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Đồng thời giao LĐLĐ Quận Hoàng Mai phải quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động của Công đoàn Cơ sở.

Ông Thế Anh Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT cũng phát biểu khẳng định việc thành lập Công đoàn cơ sở của Công ty đánh dấu quan trọng trong sự phát triển của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tạo điều kiện cho Ban chấp hành hoạt động và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên luôn là một tập thể đoàn kết, hợp lực trong xây dựng và phát triển công ty ngày một lớn mạnh.

Kết thúc, hội nghị đã bầu được ban chấp hành Công đoàn lâm  thời gồm 03 đồng chí với số phiếu bầu tập trung. 

 Tin ảnh : LĐLĐ Quận Hoàng Mai

Bình luận